ไอดีสำหรับทดสอบ

ไอดี :  mwww.mm88seven.com01  พาสเวิร์ด : 88seven

ไอดี :  mwww.mm88seven.com02 พาสเวิร์ด : 88seven

ไอดี :  mwww.mm88seven.com03  พาสเวิร์ด : 88seven

ไอดี :  mwww.mm88seven.com04 พาสเวิร์ด : 88seven